Parador ProAirProAir světová novika pro zdravé bydlení - Unikatní systém pro úpravu vzduchu v místnosti Se stoupajícími nároky a požadavky zákazníků na zdravé životní prostředí se výzkumný tým Paradoru zabýval otázkami, jakým způsobem napomoci k odbourávání škodlivých látek v ovzduší. Mohou být v různých koncentracích obsažené např. v nátěrech, lacích, lepidlech, klihu, horkém tuku či desinfekčních prostředcích, a nezřídka obtěžují nepříjemným pachem prostředí v domácnostech a kancelářských prostorech, kde lidé tráví převážnou část dne. Po dvouletém výzkumu a testování byla odpověď nalezena v použití přírodního materiálu na bázi ovčí vlny. Parador jej od letošního roku aplikuje ve všech výrobních řadách laminátových i třívrstvých dřevěných podlah a u obkladových panelů ClickBoard.